Politică de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată, www.foodbar.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situația contului de pe www.foodbar.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing, publicitate, statistică.

Astfel, www.foodbar.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin ultimele noutăți și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.www.foodbar.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.foodbar.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a pre-întâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, www.foodbar.ro va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai după ce ne-am asigurat printr-un contract că aceste informații sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele de judecată și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o cerere înscris, datată și semnată la adresa de e-mail: office@foodbar.ro